Thứ 5, Ngày 23 tháng 06 năm 2022, 13:45

CÔNG VĂN CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO CÁC TRƯỜNG MN LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2023 (sau đây gọi tắt là Công văn 942), để tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023.

THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
•Từ 00 giờ 00 đến 24h00 ngày 25/6/2022: Vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.
•Từ 00 giờ 00 đến 24h00 ngày 26/6/2022: Vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non.
•Sau ngày 27/6/2022 hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm. Kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023 chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký triển khai CHÍNH THỨC TUYỂN SINH TRỰC 
TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC
•Tuyển sinh vào lớp 1: Từ 00 giờ 00’ ngày 01/7/2022 đến 24h00’ ngày 03/7/2022
• Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ 00 giờ 00’ ngày 04/7/2022 đến 24h00’ ngày 06/7/2022.
 

Link tải file: https://drive.google.com/file/d/16Au1_ITNFG3H5cjDnrygiYFNK8x0l8AC/view?usp=sharing

Trường Mầm non Tuổi Hoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Số 11, ngõ 381, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243 6272674
Email: mntuoihoa-hbt@hanoiedu.vn

Liên hệ